Privacy policy

Privacy en geheimhoudingsreglement WassenaarDoet 2017

 

Drie gouden regels en twee uitzonderingen.

 

De drie gouden regels:

 

  1. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens zal WassenaarDoet uw gegevens alleen opslaan voor gebruik van de door WassenaarDoet aangeboden dienstverlening.
  2. De persoonsgegevens worden alleen verzameld om de dienstverlening goed te laten verlopen.
  3. De persoonsgegevens worden niet aan derden gegeven. De vertrouwelijke en persoonlijke informatie blijft binnen WassenaarDoet.

 

Er zijn twee uitzonderingen:

 

  1. Alleen in het belang van de cliënt kunnen, na overleg met de directeur/bestuurder van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar, persoonsgegevens doorgegeven worden aan een externe organisatie/instelling of overheidsorgaan.
  2. Alleen als de cliënt een toestemmingsverklaring heeft afgegeven kunnen gegevens aan de in de toestemmingsverklaring benoemde derde ter beschikking gesteld worden.

 

 


Privacy en geheimhoudingsreglement WassenaarDoet 2017