Over WassenaarDoet.nl

WassenaarDoet.nl is dé website waar inwoners van Wassenaar elkaar kunnen vinden voor zowel praktische als sociale onbetaalde hulp. Denk hierbij aan het doen van een boodschap, uitleg bij het gebruik van de computer, het zoeken van iemand om samen mee te wandelen of het vinden van gezelschap om eropuit te gaan, naar het theater of de bioscoop. Kortom, allerlei kleine dagelijkse dingen waar mensen elkaar mee kunnen helpen en die leuker zijn als je ze samen doet!
Alle Wassenaarders, jong en oud, kunnen een oproep plaatsen of op een oproep reageren. WassenaarDoet.nl verbindt dorpsgenoten die elkaar anders niet zouden vinden en zo veel voor elkaar kunnen betekenen.
Stichtingen, verenigingen en andere organisaties hebben op WassenaarDoet.nl de mogelijkheid vrijwilligers te werven voor incidentele activiteiten, evenementen en eenmalige projecten, zoals bijvoorbeeld de avondvierdaagse of een collecte.

 

WassenaarDoet is een initiatief van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar.

 

Met elkaar zorgen we voor een aangename, gezellige en zorgzame samenleving in ons dorp!