Veel gestelde vragen

Ik heb geen computer, hoe kan ik een hulpvraag of aanbod plaatsen?
Je kunt een familielid/bekende in jouw naam een account laten aanmaken met jouw gegevens. Hij/zij hoeft niet in Wassenaar te wonen.
Heb je niemand in de buurt dan kun je aan de consulentes van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar vragen om te helpen met het plaatsen van de oproep.  

 

Zijn mijn persoonsgegevens wel in veilige handen?
Ingevulde gegevens zijn beschermd en worden niet doorgegeven aan derden. We werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Is het gebruik van de website veilig?
Het platform is beveiligd en alles wordt in het werk gezet om het zo veilig en betrouwbaar mogelijk te houden. Wij monitoren de website wekelijks op onrechtmatigheden.

 

 Kunnen bezoekers van de website achterhalen dat ik de aanvrager/aanbieder ben?
Alleen de wijk wordt vermeld. Je bepaalt zelf tijdens het aanmaken van je account onder welke naam (voornaam (Hans, Julia etc) of man/vrouw) je zichtbaar bent op het platform.  Volledige naam, postcode, telefoonnummer en emailadres zijn voor anderen niet zichtbaar op de website.

 

Ik ben gematched aan iemand maar heb twijfels over zijn/haar betrouwbaarheid. Wat kan ik doen?
Bij enige twijfel kun je eerst op een neutraal terrein afspreken. Bij ernstige twijfel adviseren wij geen persoonlijk contact met de persoon op te nemen en ons  op de hoogte te stellen.

 

Kan ik iemand vragen om zijn ID voor ik hem/haar in mijn huis laat?
Natuurlijk kun en mag je dat doen! Het is per slot van rekening jouw huis en je mag weten wie je binnenlaat.

 

Is het platform voor iedereen toegankelijk?
Ja, maar alleen inwoners van Wassenaar kunnen hulp bieden en vragen.

 

Waarom word ik op de website in de je-vorm benaderd?
Aangezien wij met het platform alle Wassenaarders willen bereiken en vooral de jongere generatie willen aanspreken om iets voor anderen te betekenen hebben we na onderzoek voor deze vorm gekozen. We beseffen dat veel ouderen een grote voorkeur hebben om met u te worden aangesproken maar we vragen begrip voor onze keuze.

 

Waarom moet ik zoveel persoonsgegevens invullen om een account aan te maken?
De gegevens gebruiken wij om het platform zo veilig mogelijk te houden en hierdoor kunnen we niet gewenste personen van het platform weren en/of verwijderen.
Ook kunnen wij zo contact opnemen als een vraag/aanbod niet helemaal duidelijk is.
Daarnaast nemen wij contact op als er weinig of geen reacties zijn op de hulpvraag of het aanbod om te bekijken of wij kunnen ondersteunen.

 

Ik zie iets op de website wat volgens mij niet klopt. Waar kan ik dat melden?
Graag ontvangen wij een email op info@wassenaardoet.nl en wij gaan het onderzoeken.

 

Wordt er automatisch een match gemaakt of kan ik kiezen?
Je ontvangt een email met naam, telefoonnummer en emailgegevens van mensen die zich melden n.a.v. de  oproep. Je maakt zelf de keuze met wie je contact opneemt.

 

Ik ondervind technische problemen bij het gebruik van de website. Waar kan ik terecht voor vragen?
Stuur een email naar info@wassenaardoet.nl of neem telefonisch contact op met 06-15678510 bereikbaar op maandag van 8.30tot 17.00 uur en van donderdag van 13.00-17.00 uur.

 

Spam?
Om er voor te zorgen dat de e-mails van WassenaarDoet.nl niet ongezien in de spammap van je email terecht komt kun je @wassenaardoet.nl aan de lijst met veilige afzenders toevoegen.

 

Ongewenst of aanstotend teksten/gedrag?
Stuur ons een berichtje als je ondanks al onze voorzorgmaatregelen toch ongepast gedrag tegenkomt en we zullen er snel mee aan het werk gaan.

 

Hoe zit het met de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)?
Aan de personen die via www.wassenaardoet.nl een aanbod, oproep of reactie  plaatsen wordt niet gevraagd of zij een VOG hebben. Helaas is een VOG geen garantie want bij een aanvraag hiervoor onderzoekt men alleen de laatste 5 jaar en moet iemand echt veroordeeld zijn om géén VOG te krijgen. VOG’s zijn maar 1 jaar geldig en aan het aanvragen hiervan zijn flinke kosten verbonden.

 

Tips en ideeën?
We horen graag als je tips of ideeën hebt. Stuur een bericht naar info@wassenaardoet.nl.