Betrouwbaarheid en Veiligheid

Tips om het voor jezelf veiliger te maken:

- Noem in de vraag en/of aanbod nooit je volledige naam, telefoonnummer, adres of emailadres.
- Plaats geen vragen om hulp op financiëel gebied. Voor hulp bij financiën kun je terecht bij de SMOW (Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar) info@smowassenaar.nl of tel. 070-5112226
- Heb je een match bel elkaar dan eerst. Telefonisch contact is toch persoonlijker dan een email.
- Heb je een match om samen iets te gaan doen spreek dan voor de eerste keer ergens buiten de deur af
- Voor je iemand in je huis laat vraag dan iemand eerst om wat meer persoonlijke informatie. Een ID vragen mag natuurlijk ook altijd.
- Heb je een match voor een klusje in of om het huis en voel je je niet helemaal zeker, vraag dan of iemand uit je omgeving er ook bij kan zijn.
- Als je twijfelt over diegene met wie je een match hebt, mag je altijd bellen met de info-lijn van WassenaarDoet 06-15678510.
- Omdat de hulp die geboden wordt niet in georganiseerd verband gebeurt is er geen algemene verzekering waaronder ongelukjes vallen. Men is dus aangewezen op de eigen aansprakelijkheid- en/of ongevallenverzekering
- Maar het belangrijkste: vertrouw op je eigen gevoel. Bij twijfel gewoon verder zoeken tot de goede match!
   
Wat doen wij om het veiliger te maken:

- WassenaarDoet.nl is een lokaal initiatief van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar en alle medewerkers zijn Wassenaarders.
- wij beoordelen frequent alle hulpvragen en aanbod. Mocht het "verdacht" of "ongepast" zijn dan verwijderen wij de oproep.
- van alle vragers en hulpbieders zijn bij ons persoonsgegevens, zoals naam en adres, bekend.
- via onze info-lijn krijg je direct een medewerker aan de lijn of je kan een boodschap inspreken en dan wordt je snel teruggebeld.
- wekelijks controleren wij alle aangemelde gebruikers. Mochten er voor ons onduidelijkheden zijn dan nemen wij contact op.